Hitori


Translate this site.

Hitori е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Hitori са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Никое число не трябва да присъства повече от веднъж в един и същи ред или колона.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Hitori
Размер:5x5 Лесен Hitori ID: 339,443
5x5 Лесен Hitori ID: 8,815,844
5x5 Лесен Hitori ID: 4,030,633
5x5 Лесен Hitori ID: 6,962,396
5x5 Лесен Hitori ID: 6,093,292
5x5 Лесен Hitori ID: 5,875,010
5x5 Лесен Hitori ID: 7,407,749
5x5 Лесен Hitori ID: 5,749,129
5x5 Лесен Hitori ID: 3,108,801
5x5 Лесен Hitori ID: 6,613,732
5x5 Лесен Hitori ID: 8,967,323
5x5 Лесен Hitori ID: 12,522,235
5x5 Лесен Hitori ID: 7,398,941
5x5 Лесен Hitori ID: 3,809,954
5x5 Лесен Hitori ID: 5,815,813
5x5 Лесен Hitori ID: 11,908,026

Още логически пъзели:  hide show

2024-03-03 01:54:58

bg.puzzle-hitori.com
Премахни рекламите