Hitori


Translate this site.

Hitori е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Hitori са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Никое число не трябва да присъства повече от веднъж в един и същи ред или колона.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Hitori
Размер:5x5 Лесен Hitori ID: 1,101,695
5x5 Лесен Hitori ID: 605,408
5x5 Лесен Hitori ID: 2,517,688
5x5 Лесен Hitori ID: 10,572,995
5x5 Лесен Hitori ID: 1,036,159
5x5 Лесен Hitori ID: 2,603,331
5x5 Лесен Hitori ID: 10,249,998
5x5 Лесен Hitori ID: 11,262,267
5x5 Лесен Hitori ID: 3,582,517
5x5 Лесен Hitori ID: 2,671,837
5x5 Лесен Hitori ID: 7,670,875
5x5 Лесен Hitori ID: 4,542,522
5x5 Лесен Hitori ID: 3,332,412
5x5 Лесен Hitori ID: 10,052,757
5x5 Лесен Hitori ID: 12,866,467
5x5 Лесен Hitori ID: 11,540,011

Още логически пъзели:  hide show

2022-08-20 01:53:12

bg.puzzle-hitori.com
Премахни рекламите